TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. S.C. Minet Conf S.R.L. poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina „Termeni și condiții”.

1.Datele de identificare ale operatorului

S.C. Minet Conf SRL, cu sediul social in Mun. Rm. Vâlcea, str. Cătăneștilor, nr. 49A, județul Vâlcea, telefon 0738 003 538, email contact@domine.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/227/2001, CIF RO14040196, capital social 4760 ron, cont bancar RO41BACX0000004566539001 deschis la Unicredit Bank, sucursala Rm.Vâlcea.

2.Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare sau de introducere a informațiilor cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, aveți obligația de a ne furniza corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul „Date personale” din „Contul meu”.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. Minet Conf S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite in urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

În cazul în care vom constata că datele introduse nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră.

Dacă ați optat pentru primirea de informații privind produsele, ofertele, promoțiile Minet Conf SRL, sunteți de acord să primiți astfel de informații prin e-mail, telefon si poștă. În orice moment aveți dreptul de a reveni asupra opțiunii dvs., prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@domine.ro

3.Securitatea datelor personale

S.C. Minet Conf S.R.L. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către S.C. Minet Conf S.R.L. pentru  confirmarea comenzilor și livrarea acestora, realizarea de rapoarte statistice pentru uzul S.C. Minet Conf S.R.L. Prin achiziționarea produselor sunteți de acord ca datele dvs cu caracter personal (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail) să fie prelucrate de către Minet Conf S.R.L. Nu colectăm date de trafic.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. S.C. Minet Conf S.R.L. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și S.C. Minet Conf S.R.L..

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Confidențialitatea datelor personale transmise prin intermediul formularelor din magazinul online www.domine.ro este asigurată de un certificat SSL.

S.C. Minet Conf S.R.L. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră transmisă la adresa str. Depozitelor, nr. 12, Rm. Vâlcea, Vâlcea, Romania se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – și să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

S.C. Minet Conf S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

1.Dreptul de a fi informat = dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către operator;

 1. Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 2. Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 6. Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice
 8. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.domine.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.domine.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.domine.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA LEGALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

4.Copyright

S.C. Minet Conf S.R.L.  declară pe propria răspundere faptul că întreg conținutul de pe site-ul www.domine.ro este original și că toate resursele folosite (imagini de produs, specificații, video, text etc.) sunt folosite cu acceptul sursei (producători, furnizor etc.), fără să încalce legea dreptului de autor. Pentru raportarea oricăror cazuri de încalcare a drepturilor de autor, www.domine.ro vă pune la dispoziție adresa de e-mail contact [at]domine.ro.

Întregul conținut al site-ului www.domine.ro: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Minet Conf și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Minet Conf SRL a oricăror elemente enumerate mai sus va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

5.Accesul la site

S.C. Minet Conf S.R.L. garantează oricărui utilizator accesul în interes personal pe acest site. S.C. Minet Conf S.R.L. declară pe proprie răspundere că interzice în mod explicit și va interzice prin orice mijloace tehnice și legale aflate la dispoziția sa: descărcarea sau modificarea parțială sau integrală a site-ului www.domine.ro, reproducerea parțială sau integrală a site-ului, copierea, vinderea sau exploatarea informațiilor din site în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare oricăror interese ale S.C. Minet Conf S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului www.domine.ro.

6.Descrierea produselor

S.C. Minet Conf S.R.L. declară pe propria răspundere că produsele pe care le vinde sunt produse originale. Produsele originale sunt oferite întocmai după cum sunt prezentate și oferite de producătorul lor, în limita stocului disponibil. Cumpărătorii sunt de acord în mod expres că produsele originale cumpărate prin intermediul acestui site sunt destinate uzului casnic.

S.C. Minet Conf S.R.L. nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate. S.C. Minet Conf S.R.L. va informa consumatorul despre indisponibilitatea produselor; orice sume plătite de orice cumpărător în avans – fără a fi primit o confirmare a comenzii – vor fi rambursate de către S.C. Minet Conf S.R.L.  în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile, în cazul în care Minet Conf S.R.L. nu poate onora comanda confirmată.

Cu acordul consumatorului, S.C. Minet Conf S.R.L. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate si preț echivalente cu cele solicitate inițial, în cazul indisponibilității produsului sau serviciului comandat. În caz contrar, se va recurge la rambursarea de către S.C. Minet Conf S.R.L. a sumei plătite de către consumator în termen de maxim 7 zile.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, fără să creeze obligații contractuale; cu toate precauțiile luate de S.C. Minet Conf S.R.L., produsele livrate pot diferi ușor de imagini în ceea ce privește culoarea, accesoriile, aspectul general, particular, etc., caz în care orice cumpărător poate renunța la achiziție. S.C. Minet Conf S.R.L. declară faptul că toți producătorii produselor originale vândute prin intermediul site-ului www.domine.ro- și-au rezervat dreptul să modifice specificațiile tehnice și comerciale ale produselor fără notificare prealabilă.

S.C. Minet Conf S.R.L. nu iși asumă responsabilitatea pentru buna funcționare a surselor externe de conținut către care se fac trimiteri, nefiind în niciun fel implicat în gestionarea acestora – și își rezervă dreptul de a bloca accesul prin intermediul acestui site către acele domenii Internet care pot avea conținut ilegal sau dăunător.

Valoarea maximă a obligațiilor companiei S.C. Minet Conf S.R.L. față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de S.C. Minet Conf S.R.L. de la acest client.

S.C. Minet Conf S.R.L  nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, referitoare la inclusiv, dar nelimitat: profitul nerealizat, imposibilitatea de utilizare sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă S.C. Minet Conf S.R.L a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 1. a) posibilitatea sau imposibilitatea accesării website-ului de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp;
 2. b) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 3. c) accesul neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 4. d) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 5. e) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

S.C. Minet Conf S.R.L  își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment întreg conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.

7.Prețuri

Prețurile produselor prezentate în site sunt exprimate în lei și includ TVA. Prețul de achiziție al produselor prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării comenzii.

Termenul de valabilitate al prețurilor și ofertei este cel menționat pe site-ul www.domine.ro. În lipsa unei mențiuni, prețurile pot fi oricând modificate. De asemenea, prețurile pot suferi modificări zilnice, în funcție și de evoluția cursului valutar anunțat de Banca Națională a României.

Toată oferta și toate promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Promoțiile nu se cumulează sub nicio formă, unui produs aflat în promoție neputând a i se aplica și o altă reducere.

S.C. Minet Conf S.R.L își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului a fost introdus greșit în baza de date sau afișat greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

8.Modalități de plata

Vă punem la dispoziție următoarele modalități de plată pentru comenzile dvs. la www.domine.ro:

 1. Ramburs
 • Se plătesc produsele curierului care livrează împreună cu taxele de livrare incluse în valoarea facturii.
 1. Plata online cu Card
 • Se pot efectua plăți online cu cardul (personal sau al firmei).
 • Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele Visa (Classic și Electron) și Mastercard și Maestro.
 • Nu se percepe nici un comision suplimentar pentru tranzacții.
 • Pentru finalizarea oricărei tranzacții trebuie furnizat:

- codul cardului (toate cifrele de pe fața cardului, fără spații);

- data de expirare;

- ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura dumneavoastră.

 • Tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dvs. indiferent de valuta pe care o aveți în cont.
 • Noi nu solicităm și/sau stocăm niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
 • Procesarea datelor de card se face prin serverele mobilpay.ro: https://www.mobilpay.ro/public.

 

 1. Ordin de plată
 • Se generează o factură proformă și se trimite prin e-mail sau fax către client. Contul bancar este trecut în factura proformă.
 • Produsele vor fi trimise clientului după ce vor apărea banii în contul bancar al domine.ro (SC MINET CONF SRL).

S.C. Minet Conf S.R.L. își rezervă dreptul ca, în cazul în care produsele au status de stoc „Comandă externă” sau „La comandă” indiferent de modalitatea de plată aleasă, să solicite plăți în avans, integrale sau parțiale, după caz. În cazul în care suma achitată în avans este mai mare decât valoarea produselor comandate, diferența va fi restituită imediat clientului.

Dacă suma achitată în avans este mai mică decât valoarea produselor comandate, clientul va trebui să achite diferența în momentul livrării.

Pentru această ultimă situație, ca și pentru plata la livrare, produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.

 

 1. Plata cu Card în rate fără dobândă

Plata cu cardul în rate fără dobândă este valabilă pentru posesorii de carduri la următoarele bănci:

- Banca Transilvania

- Credit Europe

- Garanti Bank

- Alpha Bank

- BRD Finance

Pentru a plăti online cu cardul, în procesul de comandă selectați opțiunea de plată- Plata cu Cardul prin MobilPay. ATENTIE: Pentru plata cu cardul comanda trebuie să fie de MINIM 100lei! și numărul de rate dorit: până la 12 rate fără dobândă. Plățile online sunt procesate direct de către banca emitentă, prin intermediul platformei MobilPay, https://www.mobilpay.ro/public. Sistemul de plată este securizat la cele mai înalte standarde, inclusiv 3D Secure.

9.Livrarea produselor

Minet Conf își rezervă dreptul să efectueze validarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică a clienților.

Minet Conf va efectua livrarea produselor doar pe teritoriul Romaniei.

Minet Conf oferă transport gratuit pentru orice valoare, oriunde în România indiferent de destinație.
Comenzile plasate pe site-ul www.Domine.ro sunt trimise prin curierat rapid în termen de 1-3 zile lucrătoare de la lansarea comenzii.

Nu se va accepta decât o adresă de livrare pentru fiecare comandă. Livrarea se va efectua în termenul de livrare confirmat la data validării telefonice a comenzii;

S.C. Minet Conf S.R.L. își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de S.C. Minet Conf S.R.L. care includ dar nu se rezumă la: indisponibilitatea producătorului, acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa mentionată, curierul nostru va face încă o încercare de a livra, după care comanda va fi returnată, clientul urmând să suporte costurile unei noi expeditii, indiferent de valoarea produselor comandate.

S.C. Minet Conf S.R.L își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în baza de date, sau afișate greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

Daca aveti probleme legate de o comanda, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutati, puteti lua legatura cu Adriana Mateescu la adresa de e-mail: adriana.mateescu [at] minetconf.ro

10.Dreptul de retragere

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, cu exceptia saltelei Domine, la care termenul de retragere este de 100 zile calendaristice.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să informați Minet Conf SRL cu privire la decizia de a vă retrage din contract, prin e-mail, la adresa contact [at] domine.ro sau utilizând formularul de retur primit, care va trebui completat și trimis prin e-mail sau prin poștă la adresa Strada Depozitelor, Nr 12, Ramnicu Vâlcea, județul Vâlcea. Formularul de retragere va fi furnizat la cerere prin e-mail sau poșta obișnuită.

Formularul de retragere este disponibil aiciFormularul de retur este doar un model și nu este obligatoriu.

Produsele vor fi returnate în starea lor originală (în care au fost expediate) și în ambalajul original, iar costul legat de returnarea produsului va fi suportat de către consumator  . S.C. Minet Conf S.R.L. va returna consumatorului toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, în termen de maxim 14 zile de la recepționarea coletului la sediul Minet Conf SRL. Returnarea sumelor se va face prin aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.

În cazul nerespectării termenului de returnare de 14 zile de la primirea produsului, consumatorul pierde dreptul de a returna produsul.

10.1. Dreptul de retragere pentru salteaua Domine:

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 100 zile de la primirea produsului (data chitanței primită de la firma de curierat). Consumatorul va suporta costul legat de returnarea produselor. Consumatorul, inainte de expirarea perioadei de returnare (100 zile), trebuie să informeze Minet Conf cu privire la decizia sa de returnare, prin una din următoarele variante:

 • de a folosi modelul de formular de retragere care se poate trimite la cerere.
 • de a face orice altă declarație neechivoca în care își exprimă decizia de retragere din contract.

    ÎN CAZUL DEPĂȘIRII TERMENULUI DE 100 ZILE, CONSUMATORUL ÎȘI PIERDE DREPTUL DE A RETURNA PRODUSUL (DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT).

Returnarea produselor se va face prin curierat, la adresa: Strada Depozitelor, Nr 12, Râmnicu Vâlcea, jud Vâlcea. În cazul în care returnați produsele în vederea restituirii contravalorii trebuie să returnați și eventualele cadouri primite. Coletul (inclusiv eventualele cadouri) va fi returnat însoțit de următoarele documente: factura și chitanța de la curier, in original sau copii.

Produsele vor fi returnate în starea lor originală și în ambalajul original (ambalajul produsului trebuie să fie protejat pe toata durata transportului de la client până la livrarea în depozitul Minet Conf), iar costul legat de returnarea produsului va fi suportat de către consumator  .

Consumatorul are obligația să returneze toate părțile componente ale produsului returnat, în caz contrar Minet Conf NU va restitui contravaloarea produsului în cauză). Termenul de returnare a contravalorii produselor returnate este de 14 de zile de la recepționarea coletului de către Minet Conf, în baza O.U.G. 34/2014. În cazul în care coletul nu este însoțit de copii ale actelor cât și de toate parțile componente ale produsului, Minet Conf NU iși asumă nicio responsbilitate privind returnarea banilor sau soluționarea problemei reclamate. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele. Minet Conf va proceda la distrugerea produselor returnate incomplet în termen de 90 de zile de la data recepționării produselor respective, fără a avea nicio altă obligație față de client (returnarea contravalorii produselor sau restituirea produsului primit de la client).

Personalul SC Minet Conf SRL nu se deplasează la domiciliul clientului pentru ridicarea produselor.

11.Garanții

Produsele Minet Conf sunt verificate riguros pentru a ne asigura că acestea corespund celor mai înalte standarde de calitate şi durabilitate, precum şi pentru a satisface dorinţele şi nevoile cât mai multor clienţi.

De aceea iți oferim garanție pentru saltele și toppere astfel:

Saltele Domine Hybrid Supreme: 10 ani

Toppere Domine Dual Action Aloe Vera: 3 ani

*Husele aferente saltelelor si topperelor au 2 ani garanție.

Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate.

12.Litigii

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice litigiu apărut în legatură cu utilizarea acestui site va fi rezolvat pe cale amiabila. Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită la adresa contact@domine.ro. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor judecatorești.

Soluționarea online a litigiilor: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Continuarea acțiunii dumneavoastră presupune acordul cu acești Termeni și Condiții.

domine.ro uses cookies to personalize and enhance your experience on our site.

Before continuing to browse our site please allow time to read and understand our terms of use and policies.

I agree